Regulamin sklepu studio aranże

Regulamin Sklepu Studio Aranże

z dn 22.11.2017 dostępnego pod adresem studio-aranze.pl

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą odnośniki) jest prowadzona przez: Spectrum Live Waldemar Wiącek, Celiny 2, 21-421 Tuchowicz, Nip: 825-19-54-385, Regon: 060710597, firma jest również właścicielem sklepu, studia nagrań, oraz wszystkich treści zawartych na stronie internetowej pod adresem: studio-aranze.pl
 2. Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług, materiałów zawartych na stronie, promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Wejście na stronę internetową studio-aranze.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

§2

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania, plików i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Spectrum Live Waldemar Wiącek, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że otrzymał pisemną zgodę od Spectrum Live Waldemar Wiącek.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Spectrum Live Waldemar Wiącek użytkownik strony nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 3. Udostępniać i powielać zakupionych produktów – licencja pozwala tylko i wyłącznie wykorzystywać zakupione zasoby na własne potrzeby.

Sklep oraz zawartość strony

§3

 1. 1. Klient decydując się na zakup konkretnego utworu akceptuje jego jakość, brzmienie oraz strukturę aranżacyjną na podstawie wersji demo dostępnej na stronie studio-aranze.pl dlatego też jakiekolwiek reklamacje dotyczące tej materii nie będą przez nas uwzględniane.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zamówieniowy, zarówno przez zalogowanego, jak i nie zalogowanego użytkownika strony internetowej widniejącej pod adresem studio-aranze.pl
  3. Klient oświadcza, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym, rozumie że podszywanie się pod inne osoby jest przestępstwem.
  4. Dane osobowe zgodnie z polityka prywatności sklepu, przechowywane są w bazie sklepu i nie udostępniane osobom trzecim, każda osoba  ma wgląd w dane i możliwość ich edycji, lub też usunięcia.
  5. Realizacja zamówienia odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysyłkę zamówionych plików na adres e-mail podany w poprawnie wypełnionym formularzu. Sklep nie odpowiada za nie zrealizowanie zamówienia z powodu błędnie podanego adresu e-mail.
  6. Wysyłki zamówień dokonujemy do 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
  7. Płatności można realizować poprzez przelewy błyskawiczne PAYu, DOTPAY, SMS, przelewy tradycyjne. Reklamacje w przypadku błędnych wpłat należy dokonywać bezpośrednio na stronach dostawcy usług płatnicznych.
  8. Zamówione utwory wysyłamy w formacie mp3 o bitrate 320kbs/s  (utwory demo zamieszczone na stronie są w jakości 128kbs/s ze względu na konieczność zmniejszenia rozmiaru pliku )
  9. Podany koszt utworu na stronie sklepu studio-aranze.pl jest ceną brutto.
  10. Jeśli w ciągu 7dni od złożenia zamówienia nie wpłynie wpłata za zakupione pliki zamówienie zostaje anulowane.
  11. Każdorazowo wystawiamy paragon, który na życzenie wysyłany jest listownie na adres podany przez klienta w momencie składania zamówienia. Przy takiej opcji do ceny podkładu należy doliczyć koszt przesyłki pocztowej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
  12. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie zakupionych plików osobom trzecim oraz na innych portalach internetowych.
  13. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian mogących mieć negatywny wpływ na jakość zakupionych aranżacji.
  14. Wszystkie sprzedawane pliki posiadają licencję ZAiKS, a sklep studio-aranze.pl posiada umowę z ZAiKS.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością, jednak ze względu na zewnętrznych dostawców serwerów mogą, lecz nie muszą, występować chwilowe przerwy w dostępie do serwisu.

Polityka prywatności i cookies

§4

 1.  Witryna studio-aranze.pl zbiera informacje o plikach cookies, cała polityka prywatności dostępna pod linkiem Polityka prywatności

Odpowiedzialność

§5

 1. Spectrum Live Waldemar Wiącek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy.

Podsumowanie

§6

 1. Spectrum Live Waldemar Wiącek zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności powiadomienia użytkowników.
 2. Wszystkie postanowienia nie uregulowane niniejszym regulaminem, podlegają regulacji poprzez kodeks cywilny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.